گنجینه شهدای جهان اسلام

هدف این سایت معرفی شهدای جهان اسلام است

گنجینه شهدای جهان اسلام

هدف این سایت معرفی شهدای جهان اسلام است

گنجینه شهدای جهان اسلام

۱۱ مطلب با موضوع «زندگینامه شهدای تیپ صابرین» ثبت شده است

۲۸
دی

شهید_احمد_مایلی

زندگینامه

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۸
دی

شهید_صمد_امید_پور

 #زندگینامه 

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۸
دی

شهید_محمد_غفاری

 زندگینامه

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۴
دی

شهید_مسلم_احمدی_پناه

زندگینامه

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۴
دی

شهید_امیر_سیاوشی

شهید مدافع حرم (نیروی ویژه-ندسا)

#زندگینامه

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۴
دی

شهید_حسین_رضایی

زندگینامه

یگان نیرو ویژه صابرین

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۲
دی

شهید_یوسف_فدایی_نژاد

زندگینامه

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۲
دی

شهید_محمد_جعفر_خانی

 

در میان شهدای صابرین که در درگیری با تروریست های ضدانقلاب در شمال غرب کشور به #شهادت رسید،

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۲
دی

شهید_محمد_منتظر_قائم

#زندگینامه

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۱
دی

 

{ یادگاه شهدای}

 🚩صابرین🚩 

#جاویدالاثر_سید_احسان_میرسیار🕊

#تیپ_نیرو_ویژه_صابرین

#زندگینامه

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۲۱
دی

 { یادگاه شهدای}

 🚩صابرین🚩

#شهید_جعفر_حجتی_فر🕊

#تیپ_نیرو_ویژه_صابرین

#زندگینامه

 • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام