گنجینه شهدای جهان اسلام

هدف این سایت معرفی شهدای جهان اسلام است

هدف این سایت معرفی شهدای جهان اسلام است

گنجینه شهدای جهان اسلام

این سایت زیرنظر مجمع جهانی خادمین شهدا، به صورت اتش به اختیار مدیریت می شود.

۵۲ مطلب با موضوع «شهدای مدافع حرم» ثبت شده است

🌷مشخصات فردی شهید

شهید مدافع حرم 

نام:#حسن_قاسمی_دانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۷ ، ۱۹:۵۹
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌷مشخصات فردی شهید

 شهید مدافع حرم

نام: #جوادکوهساری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۷ ، ۱۳:۴۰
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید

🕊🕊🕊🌹

نام:#شهید_مرتضی_محمدی🌷🕊

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۳:۱۰
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهید مدافع حرم

مشخصات فردی شهید

🕊🕊🕊🌹

مشخصات فردی شهید

شهید مدافع حرم

نام:#شهید_سلمان_برجسته🌷🕊

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۳:۰۸
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید

🕊🕊🕊🌹

نام:#شهید_علی_ناصری🌷🕊

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۲:۴۸
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید

🕊🕊🕊🌹

نام:#شهید_عباس_احمدی🌷🕊

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۷ ، ۱۲:۴۲
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید

🕊🕊🕊🌹

نام:#شهید_محمد_احمدی_جوان🌷🕊

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۱:۳۲
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید

🕊🕊🕊🌹

نام :#شهید_سید_احسان_حاجی_حتم_لو

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۱:۰۴
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام


🕊🌹🇮🇷#ایران شهید مدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹

نام:#محمد_رضا_فخیمی🌷🕊

تاریخ تولد:1370/10/5

تاریخ شهادت: 1394/9/29

محل شهادت:سوریه_حلب

نحوه شهادت:دردرگیری با گروهک تکفیری

درجه :پاسدار

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۵۷
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام


🕊🌹🇮🇷#ایران شهید مدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹

نام:#مصطفی_سلطانی🌷🕊

تاریخ تولد:1374/6/20

تاریخ شهادت:1395/4/1

محل شهادت:سوریه_منطقه عملیاتی تدمر

نحوه شهادت:برخورد موشک کورنت به ماشین

درجه :بسیجی ‌

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۵۲
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام


ایران شهید مدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹

نام:#مرتضی_حسین_پور_شلمانی🌷🕊

تاریخ تولد:1364

تاریخ شهادت: 1396/5/16

محل شهادت:منطقه مرزی جمونه

نحوه شهادت:اصابت گلوله به پهلو

درجه :فرمانده لشکر حیدریون

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۴
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهید مدافع حرم

مشخصات فردی شهید

نام:#احسان_فتحی_چم_خانی🌷🕊

تاریخ تولد:1369/2/12

تاریخ شهادت: 1394/9/16

محل شهادت:سوریه

نحوه شهادت:در درگیریبا تکفیری ها

درجه :پاسدار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۶
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام


ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹

نام:#مهدی_کوچک_زاده🌷🕊

تاریخ تولد:1361/6/28

تاریخ شهادت:1394/11/12

محل شهادت:سوریه

نحوه شهادت:شلیک خمپاره واصابت ترکش به پشت سر

درجه :پاسدار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۳۹
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹🇮🇷#ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹

نام:#مصطفی_خادمی🌷🕊

تاریخ تولد:1371

تاریخ شهادت: 1393/7/10

محل شهادت: حما_سوریه

نحوه شهادت:درگیری وعملیات با کفار

درجه :بسیجی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۳:۵۷
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🕊🌹🇮🇷#ایران شهید مدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊

نام:#سعید_بیاضی_زاده🌷🕊

تاریخ تولد:1373

تاریخ شهادت:1395

محل شهادت:سوریه

نحوه شهادت:نامعلوم

درجه :طلبه بسیجی ‌

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۷ ، ۰۰:۴۲
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🕊🌹🇮🇷#ایران شهید مدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹

نام:#حجت_باقری🌷🕊

تاریخ تولد:1364/3/1

تاریخ شهادت:1394/11/13

محل شهادت:سوریه

نحوه شهادت:اصابت خمپاره 120به سر وصورت

درجه :پاسدار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۰۴
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🕊🌹🇮🇷#ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹

نام:#امیر_سیاوشی🌹🕊

تاریخ تولد:1367

تاریخ شهادت:1394/9/26

محل شهادت:سوریه_حلب

نحوه شهادت:زدن قناسه توسط تک تیرانداز

درجه:تکاور نیروی ندسا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۱:۳۱
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🕊🌹🇮🇷#ایران شهیدمدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹


نام:#ذوالفقار_حسن_عزالدین🌹🕊

تاریخ تولد:1377

تاریخ شهادت:1394/2

محل شهادت:سوریه

نحوه شهادت:جدا کردن سر از بدن

درجه:بسیجی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۶ ، ۱۹:۱۰
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🕊🌹🇮🇷#ایران شهید مدافع حرم

مشخصات فردی شهید
🕊🕊🕊🌹

نام:#محمد_رضا_اسماعیلی🌹🕊

تاریخ تولد:1373

تاریخ شهادت:1392

محل شهادت:حلب-سوریه

نحوه شهادت:جدا کردن سر از بدن بدست تکفیری ها

درجه:بسیجی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۲:۴۸
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۱۲:۴۵
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🇮🇷#ایران شهیدمدافع حرم              مشخصات فردی شهید                                نام :عبدالصالح زارع

تاریخ تولد:1364/1/26                   تاریخ شهادت:1394/11/16         محل شهادت:سوریه-منطقه رتیان

نحوه شهادت:اصابت گلوله به سر                                               درجه:پاسدار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۶ ، ۲۰:۵۰
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🇮🇷#ایران شهیددفاع مقدس           نام :شهید احمد امینی               تاریخ تولد : 1342/2/15

تاریخ شهادت : 1362/8/28                                             محل شهادت:بلندی های پنجوین

نحوه شهادت: اصابت مستقیم گلوله تانک                                    درجه: امداد گر عملیاتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۱۶
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🇮🇷ایران شهیدمدافع حرم            نام :شهید محمد کامران                تاریخ تولد : 1367/2/9

تاریخ شهادت : 1394/10/2                                 محل شهادت:سوریه_خان طومان_حلب

نحوه شهادت: اصابت ترکش خمپاره به شاهرگ وپهلو                                 درجه: پاسدار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۱۳
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم                    نام : شهید سید حمید طباطبایی مهر

تاریخ تولد : 1338/6/5                    تاریخ شهادت : 1391/12/4

محل شهادت:سوریه_حومه_حلب     نحوه شهادت: اصابت تیر وترکش به پهلو

درجه: سردار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۴۶
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیددفاع حرم       نام : روح اله صحرایی     تاریخ تولد:1362/10/24

تاریخ شهادت:1394/9/16                                 محل شهادت:سوریه

نحوه شهادت:اصابت گلوله به قلب                      درجه:پاسدار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۳۲
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم         نام: محمد حسین بشیری

تاریخ تولد : ۱۳۶۰/۴/۲۹       تاریخ شهادت : ۱۳۹۵/۸/۲۲      

محل شهادت : سوریه،حلب

نحوه شهادت : توسط تله های انفجاری تروریست های داعشی

درجه : پاسدار

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۰۳
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم                   مشخصات فردی شهید                         نام :محمود رضا بیضایی

تاریخ تولد:1360/9/18         تاریخ شهادت:1392/10/29      محل شهادت:منطقه قاسمیه-جنوب شرق دمشق

نحوه شهادت:براثر اصابت ترکش های تله ی انفجاری به ناحیه سروسینه

درجه:فرماندهی محور عملیاتی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۵۰
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام


ایران شهید مدافع حرم          مشخصات فردی شهید                       نام :سجاد طاهرنیا

تاریخ تولد:1364/5/23           تاریخ شهادت:1394/8/1                      محل شهادت:سوریه -حلب

نحوه شهادت:براثر اصابت موشک ومجروحیت پهلو وپا                         درجه:پاسدار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۳۹
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

 ایران شهیدمدافع حرم           مشخصات فردی شهید        نام: شهید محمدکاظم توفیقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۲
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

 ایران شهیدمدافع حرم        مشخصات فردی شهید🌷         نام :#شهید علی جوکار🌷

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۳
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم     مشخصات فردی شهید       نام : حیدر ابراهیم خانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۲۴
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم        مشخصات فردی شهید      نام :شهید حمید مختاربند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۹
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهیدمدافع حرم    مشخصات فردی شهید🌹 نام :شهید محمد ابراهیم توفیقیان🌷

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۳
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹🇮🇷#ایران شهیدمدافع حرم      مشخصات فردی شهید🌹  نام :  شهید علیرضا شمسی پور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۵۲
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🇮🇷 ایران شهیدمدافع حرم      مشخصات فردی شهید        نام: قاسم غریب🌷

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۰۸
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹ایران شهیدمدافع حرم       مشخصات فردی شهید🌹    نام  : مرتضی ترابی کمال

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۰۱
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

   ایران شهیدمدافع حرم   مشخصات فردی شهید🌹        نام :شهید مهدی قاضی خانی🌷

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۱:۴۵
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

  🌹🇮🇷#ایران شهیدمدافع حرم   مشخصات فردی شهید🌹  نام:شهید مجتبی کرمی🌹

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۱:۲۱
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹🇮🇷#ایران شهیدمدافع حرم مشخصات فردی شهید🌹نام شهیدمجید صانعی موفق

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۲۱:۵۱
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

    🌹🇮🇷ایران شهید مدافع حرم    مشخصات فردی شهید🌹  نام: سید محمد (میلاد) مصطفوی🌷

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۱۵:۱۷
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹🇮🇷ایران شهید مدافع حرم  مشخصات فردی شهید🌹   نام:#شهید_رضا_الوانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۱۵:۰۶
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهید مدافع حرم       مشخصات فردی شهید           نام:شهیدحسین معزغلامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۶
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹🇮🇷ایران شهید مدافع حرم مشخصات فردی شهید🌹نام : شهیدسیدرضاطاهر🌷

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۲۳:۰۶
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹🇮🇷ایران شهید مدافع حرم   مشخصات فردی شهید🌹نام:شهیدمحمداینانلو🌹

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۸
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهید مدافع حرم       مشخصات فردی شهید     محمد تقی اربابی🌷

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۴
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹ایران شهید مدافع حرم   مشخصات فردی شهید🌹        نام: میثم   نجفی🌹

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۲۲:۰۲
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹ایران شهید مدافع حرم         مشخصات فردی شهید🌹      نام:علیرضا بریری🌹

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۲۱:۵۰
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

ایران شهید مدافع حرم   مشخصات فردی شهید    نام:آقاسیدمحمدحسین میردوستی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۵:۳۴
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹🇮🇷ایران شهید مدافع حرم      مشخصات فردی شهید             نام:شهیدرضا  خرمی🌹

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۶ ، ۲۱:۳۳
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

🌹🇮🇷ایران شهید مدافع حرم     مشخصات فردی شهید      نام:سید احسان میرسیار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۶ ، ۲۱:۰۵
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

   🇮🇷ایران مدافع حرم    مشخصات فردی شهید:    نام :شهیدابوالفضل راه چمنی🌹   

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۳:۳۶
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام

  🇮🇷 شهید مدافع حرم      مشخصات فردی شهید           نام:شهیدمحمدمسرور 🌹

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۶ ، ۲۳:۴۹
مجمع خادمین و گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام