گنجینه شهدای جهان اسلام

هدف این سایت معرفی شهدای جهان اسلام است

گنجینه شهدای جهان اسلام

هدف این سایت معرفی شهدای جهان اسلام است

گنجینه شهدای جهان اسلام

۱ مطلب با موضوع «شهدای تفحص» ثبت شده است

۱۳
تیر

شهید تفحص
مشخصات فردی شهید

نام:#سید_امیر_تشت_زرین

تاریخ تولد:1351

تاریخ شهادت:1375/5/27

محل شهادت:منطقه عملیاتی والفجر یک (فکه)

نحوه شهادت:براثرانفجارمین

درجه :معاونت گردان سوابق فعالیت ها

  • گنجینه شهدای جهان اسلام شهدای جهان اسلام